Udruženje Evropski federalisti (UEF) u Srbiji okuplja građane koji žele da doprinesu promociji evropskih i demokratskih vrednosti u Srbiji, evropskim integracijama sa ciljem dostizanja punopravnog članstva Srbije u Evropskoj uniji, kao i podsticanju javne debate o političkom sadržaju Evropske unije i stvaranju Evropske federacije. Zalažemo se za što brže pristupanje Srbije Evropskoj uniji: UEF u Srbiji će ohrabrivati i pomagati javnim vlastima na svim nivoima da u najkraćem roku ispune sve političke, ekonomske i pravne kriterijume za punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. UEF u Srbiji želi da doprinese ostvarivanju ciljeva pokreta evropskih federalista – stvaranju Evropske federacije.

  Unija evropskih federalista (UEF) je nevladina i nadnacionalna organizacija posvećena promociji demokratske i federalne Evrope. Sastoji se od 24 organizacije članice i aktivna je na evropskom, državnom i lokalnom nivou više od 50 godina. Osnovana je ubrzo nakon Drugog svetskog rata sa uverenjem da jedino Evropska federacija, zasnovana na ideji jedinstva u različitosti, može prevazići podele na evropskom kontinentu koje su izazvale patnju i razaranje tokom dva svetska rata. Federalisti veruju da jedino zajednički napor evropskih građana koji zajedno rade sa istim ciljem može stvoriti mirnu i demokratsku Evropu, garantujući slobodu i zaštitu ljudskih prava.

  Federalisti

  • Romano Prodi

   Romano Prodi

   Romano Prodi (1939 – ) rođen je 9. avgusta 1939. godine. Nakon uspešne akademske karijere, 1978. godine, zahvaljujući kojoj je
  • Valter Halštajn

   Valter Halštajn

   Valter Halštajn (1901–1982) rođen je 17. novembra 1901. godine. Halštajn
  • Helmut Kol

   Helmut Kol

   Helmut Kol (1930 – ) rođen je 1930. godine u
  • Vinston Čerčil

   Vinston Čerčil

   Ser Vinston Leonard Spenser Čerčil (1874 – 1965) je bio britanski državnik i premijer Ujedinjenog kraljevstva za vreme Drugog svetskog
  • Danijel Kon Bendit

   Danijel Kon Bendit

   Danijel Kon Bendit (1945 – ) rođen je u Francuskoj
  • Alčide De Gasperi

   Alčide De Gasperi

     Alčide De Gasperi (1881 – 1954) rođen je 1881.
  • Žak Delor

   Žak Delor

   Žak Delor (1925 – ) rođen je 1925. u Parizu. Francuski je ekonomista i političar, do sada jedina osoba koja
  • Paul-Anri Spak

   Paul-Anri Spak

   Paul-Anri Spak (1899 – 1972) bio je belgijski političar i
  • Valeri Žiskar d’Esten

   Valeri Žiskar d’Esten

   Valeri Žiskar d’Esten (1926 – ) je rođen 2. februara