Mark Zuckerberg je imao 11 godina kada smo prethodni put uredili pravila privatnosti podataka, poručuje zvaničnik EU

Bruno Gencarelli, koji se nalazi na čelu odeljenja za zaštitu podataka Evropske komisije, ovako je obrazložio potrebu da se privede kraju proces reformisanja evropskog pravnog okvira u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Aktuelni pravni okvir uspostavljen je daleke 1995.godine, Direktivom 95/46/ o zaštiti građana u vezi sa obradom podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka. Vise