Federalna Evropa – za miran i demokratski kontinent i svet

Članovi UEFa veruju da je kreiranje federalne Evrope jedini način koji će obezbediti da Evropa postane mirno i prosperitetno mesto za sve evropljane’ kontinent gde se demokratija, vladavina zakona i ljudska prava promovišu i smatraju najvažnijim vrednostima.

Tradicionalno, evropska politika se skoro isključivo vodi sredstvima međudržavne saradnje i standardnim diplomatskim sredstvima nacionalnih diplomatija. Ipak, fatalne konsekvence na početku 20. veka pokazale su da se moraju razviti nove medote.

Više od 50 godina demokratije i mira u većini zapadno evropskih zemalja nisu postignute bez napora. Istorija integracije zapadne Evrope dokazuje da se evropljani moraju ujediniti i razviti demokratske mehanizme kako bi pronašli odgovarajuća rešenja za zajedničke probleme i razvili zajedničke strategije i politike za izazove sa kojima se suočavaju.

Nakon pada komunizma, ovaj zadatak se konačno može proširiti i na zemlje centralne i istočne Evrope. Proširenje Evropske unije predstavlja istorijsku šansu za uspostavljanje stvarne evropske oblasti mira, demokratije i prosperiteta, šansa koja se ne sme propustiti.

Takođe, globalni izazovi mogu biti identifikovani i efikasno rešeni samo ako Evropa predstavi zajednički stav jednim jasnim glasom. Odgovaranje na trenutne pretnje i potrebe sveta zahteva globalna rešenja, koja više ne mogu pronaći pojedinačne države već je za to potreban širok konsenzus na svetskom nivou. Uloga Evrope nije samo da obezbedi mir, demokratiju i prosperitet na svom kontinentu, već da primeni ove vrednosti na ceo svet.

 

„Jaka i ujedinjena, federalna Evropa je ono što nam je potrebno kako bismo postigli ove ciljeve“.