Robert Šuman (1886 – 1963) bio je premijer četvrte Francuske republike u periodu od 1947. do 1948. godine, kada je psotao član počasnog predsedništva Evropskog pokreta.. Zajedno sa Žan Moneom, kao premijer Francuske, pripremio je tekst koji predstavlja temelje evropskog ujedinjenja. 9. maja 1950. na konferenciji za novinare, u salonu sa satom u Ministarstvu inostranih poslova, objavljuje deklaraciju kojom poziva nemačkog kancelara Konrada Adenauera i ostale evropske države da formiraju Visoku Vlast koja će biti zadužena za zajedničku proizvodnju uglja i čelika. Bio je prvi predsednik Evropske parlamentarne skupštine.