FEDERALNI KOMITET UEF-A
Rezolucija „Federalna unija odmah“
, usvojena na sastanku Federalnog komiteta UEF-a 13. novembra 2011.

MANIFEST IZ VENTOTENA (Nacrt manifesta „Ka slobodnoj i ujedinjenoj Evropi“ napisali su tokom 1942-1943. na ostrvu Ventotene (italijanska Pontinska ostrva) Altjero SPINELI i Ernesto ROSI, zarobljenici fašističkog režima Benita Musolinija. Tekst je postao osnova posleratnog programa za stvarenje federalne Evrope.)

ŠUMANOVA DEKLARACIJA – DEKLARACIJA FRANCUSKE VLADE O ZAJEDNIČKOJ NEMAČKO-FRANCUSKOJ TEŠKOJ INDUSTRIJI, Pariz, Francuska, 9. maj 1950.