Podržite naše tekuće akcije. Doniranjem se uključujete u projekat stvaranja bolje Srbije u jedinstvenoj Evropi.

Donaciju možete uplatiti na žiro račun Udruženja Evropski federalisti sa svrhom uplate “Donacija (Vaše ime i prezime)”; primalac: Evropski federalisti, Sarajevska 40, 11000 Beograd; račun primaoca: 160-325629-76.