Regionalni i lokalni odbori

U ostvarivanju ciljeva UEF Srbija podstiče široku decentralizaciju svojih aktivnosti i stvara mrežu regionalnih i lokalnih odbora UEF-a koji mogu biti osnivani u svim teritorijalnim jedinicama i regionima Republike Srbije.

Regionalni i lokalni odbori UEF-a se ustanovljavaju kao posebna pravna lica, radi sprovođenja ciljeva UEF-a u odgovarajućoj lokalnoj zajednici ili regionu. Regionalni, odnosno lokalni odbor se može osnivati po propisima Republike Srbije i u skladu sa Statutom UEF-a, kao samostalna i dobrovoljna organizacija građana Republike Srbije, radi delovanja na sprovođenju ciljeva UEF-a u odgovarajućoj lokalnoj zajednici ili regionu. Regionalni i lokalni odbori UEF-a imaju sopstveni statut koji mora da bude u saglasnosti sa Statutom UEF-a. Statut regionalnog ili lokalnog odbora usvaja njegova skupština, koju čine svi članovi odbora.

Lokalni odbor UEF Srbija:

Unija evropskih federalista Vranje (UEFVR)
Ustanicka 35
17 501 Vranje, Serbia
E-mail: jelena.aleksic@uef.rs